Privacybeleid

Kolibrie Corporate Finance and Investments S.L., de eigenaar van deze website, is gevestigd te Velázquez 25, 28001 Madrid, btw-nummer B87247672 en is ingeschreven in het Handelsregister van Madrid, Deel 33404, folio 20, blad M601366.

Overeenkomstig hetgeen bepaald is in de regelgeving inzake de bescherming van persoonsgegevens (GDPR) wijzen wij u erop dat de door u verstrekte persoonsgegevens vertrouwelijk zijn en deel uit zullen maken van de bestanden waarvan deze onderneming eigenaar is teneinde de professionele, commerciële en/of contractuele relatie die u eventueel aangaat met welke vestiging en/of medewerker van Kolibrie Investments dan ook te onderhouden en u te voorzien van informatie over onze diensten.

Het gebruik van de contactlinks en het versturen van een e-mailbericht veronderstelt de instemming van de afzender met de geautomatiseerde verwerking van zijn gegevens. De gebruiker verplicht zich ervoor te zorgen dat de gegevens die hij verstrekt juist, correct, volledig en up-to-date zijn. De gebruiker is als enige verantwoordelijk voor enige schade, direct of indirect, die voortvloeit uit het verstrekken van onjuiste, incorrecte of onvolledige gegevens of gegevens die niet up-to-date zijn of van een ander zijn.

De betrokkene kan zijn rechten op toegang, bezwaar, correctie en doorhaling uitoefenen op het vorenstaande adres in Madrid, onder toevoeging van een fotokopie van zijn identiteitsbewijs of per e-mail via info@kolibrie.es indien uw persoonsgegevens langs deze weg zijn verstrekt.